Què és el màrqueting indiferenciat?

El màrqueting ajuda una organització a vendre els seus productes o serveis. El mercat objectiu és el grup de consumidors cap a qui s’orienta una estratègia de màrqueting. Les organitzacions utilitzen diferents estratègies de màrqueting per atraure mercats objectius variats. El màrqueting indiferenciat és una d’aquestes estratègies de màrqueting que solen utilitzar les empreses.

Definició dels tipus de màrqueting

Dels tres tipus principals de màrqueting, el màrqueting diferenciat utilitza l’enfocament del mercat objectiu i intenta dissenyar tècniques de màrqueting que atraguin grups específics de persones. Un altre tipus de màrqueting és el màrqueting concentrat, que se centra només en un mercat objectiu, en lloc de diversos, per a un sol producte. El tercer tipus de màrqueting és el màrqueting indiferenciat.

Màrqueting indiferenciat

El màrqueting indiferenciat tracta a tots els compradors o compradors potencials com un grup homogeni. Un altre terme per al màrqueting indiferenciat és el màrqueting massiu. En lloc de produir diferents estratègies de màrqueting per a diferents segments de la societat, o fins i tot productes diferents per a diferents grups, el màrqueting indiferenciat intenta arribar a tots els compradors potencials mitjançant una estratègia de màrqueting. D’aquesta manera, el màrqueting indiferenciat tracta tots els segments de la població de la mateixa manera, i l’estratègia consisteix a utilitzar un enfocament que tingui com a objectiu atraure a tanta gent com sigui possible.

Els avantatges del màrqueting indiferenciat

Una empresa es pot beneficiar del màrqueting indiferenciat de diverses maneres. Aquesta estratègia de màrqueting no requereix el mateix nivell d’investigació sobre els gustos dels consumidors que altres tipus de màrqueting. Tot i que el màrqueting diferenciat i concentrat són enfocaments intensius en investigació, el màrqueting indiferenciat requereix una comprensió del segment més gran de la població possible a nivell bàsic per aconseguir un atractiu massiu. A més, el màrqueting indiferenciat permet a una empresa apel·lar a un públic molt més ampli que altres estratègies de màrqueting.

Inconvenients de màrqueting indiferenciats

L’inconvenient d’aquest enfocament de màrqueting és que suposa que tothom és més o menys igual. El màrqueting indiferenciat suposa un alt grau de semblança en els gustos, les motivacions de compra i les expectatives de les persones. Això pot conduir a una quantitat excessiva de generalització en una societat on la gent tendeix a tenir gustos diferents. Com a resultat, una estratègia de màrqueting indiferenciada pot caure o fins i tot apagar certs grups de persones, convertint-se en contraproduent.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found