Requisit de menjar per a la plantilla de Texas

Molts empleats estan mal informats sobre el que estableixen les lleis estatals i federals per a les pauses per dinar. Aprendre sobre el requisit de menjar de plantilla de Texas us estalviarà molt de temps i problemes. Si teniu o teniu previst iniciar una petita empresa a Texas, heu de conèixer les lleis laborals federals i estatals. Aquestes lleis estableixen normes que els empresaris han de seguir i, sovint, tant els empresaris com els empleats malentenen el que requereixen les lleis. Els fets són relativament reduïts pel que fa als requisits de descans dels empleats i els empresaris poden alleujar certa tensió explicant als empleats aquests requisits de descans dels dinars.

No hi ha descans obligatori per dinar

Molts estats promulguen lleis que obliguen els empresaris a proporcionar als treballadors una pausa per dinar. Normalment, les lleis només s’apliquen quan els empleats treballen un nombre determinat d’hores. La llei federal i la legislació estatal de Texas, però, no exigeixen als empresaris que proporcionin als empleats una pausa per dinar. Els empresaris opten per proporcionar als empleats una pausa per dinar durant un torn de treball. L’única excepció són les mares que donen el pit. Han de rebre una pausa per dinar d’almenys 30 minuts.

Llei de normes laborals justes

Tot i que les pauses per dinar no són obligatòries, la Llei federal de normes laborals estables estableix algunes regles generals sobre les pauses per dinar i la llei estatal de Texas reflecteix aquestes lleis. Bàsicament, una pausa de 30 minuts o més constitueix una pausa per dinar i les lleis federals i estatals no exigeixen als empresaris que compensin els empleats per aquest temps en què els empleats no es dediquen a treballar mentre mengen. Si un empresari ofereix un descans inferior a 30 minuts, s’ha de pagar.

Treballant durant el dinar

Com que no es requereix una pausa per dinar, alguns empresaris poden animar els empleats a menjar mentre treballen. Si a un empleat se li exigeix ​​qualsevol tasca mentre menja, la llei diu que el temps no pot comptar com a pausa per dinar. Els empleats han d’estar completament alliberats de les tasques laborals mentre es troben en un descans per dinar. Si els empleats no estan completament lliures de tasques laborals durant les pauses per dinar, l’empresari ha de compensar els empleats pel temps.

Extensions de pausa per dinar

Les lleis estatals federals i de Texas no exigeixen als empresaris que compensin els empleats que amplien les pauses per dinar més enllà dels períodes de temps autoritzats. Si un empleat fa un descans d’una hora quan només s’autoritza un descans de 30 minuts, l’empresari no ha de compensar l’empleat per la mitja hora addicional de temps de torn de treball. Els empresaris tampoc no han de pagar als empleats quan les pauses per dinar autoritzades superen els 30 minuts. Si l’empleat rep una pausa per dinar d’una hora, aquest empleat no es compensarà durant una hora.

No represàlies

Els empresaris han de compensar els empleats que treballen durant una pausa per dinar, fins i tot si no se’ls va dir que treballés durant el període de dinar. Si un empresari intenta acoblar l’empleat pel temps treballat, l’empleat pot prendre mesures per recuperar la paga ancorada. El Departament de Treball dels Estats Units rep reclamacions dels empleats sobre aquestes violacions de la llei federal i la llei federal estableix que els empresaris no poden prendre represàlies contra els empleats que presentin aquestes reclamacions.