Què és un model mecanicista?

Un model mecanicista assumeix que un sistema complex es pot entendre examinant el funcionament de les seves parts individuals i la manera com s’acoblen. Els models mecanicistes solen tenir un aspecte físic tangible, ja que els components del sistema són reals, sòlids i visibles. No obstant això, alguns models mecanicistes, com els de la psicologia, es basen en components que es consideren discrets, però que no es poden observar físicament.

Models

Un model és una descripció d’un sistema dissenyat per ajudar un observador a entendre com funciona i a predir el seu comportament. Els models solen ser conceptuals, ja que existeixen com una idea, un programa d'ordinador o un conjunt de fórmules matemàtiques. No obstant això, un model pot ser un objecte físic real, com ara un model d’avió a petita escala que s’utilitza per provar el rendiment d’un avió de mida completa.

Models mecànics i empírics

Els models empírics es basen en l'observació directa, la mesura i els registres de dades extensos. Els models mecanicistes es basen en la comprensió del comportament dels components d’un sistema. Per exemple, podeu observar el canvi de les marees al llarg de molts anys i construir un model empíric que us permetrà predir quan es produiran les marees, sense entendre com interactuen la terra, la lluna i el sol. També podeu crear un model matemàtic i mecanicista que utilitzi les lleis de la física per predir les marees.

Indústria

Els enginyers industrials utilitzen models per predir el comportament dels processos que estan dissenyant. Un enginyer químic, per exemple, pot crear un model mecanicista d’un procés basat en la seva comprensió de components del sistema com ara columnes de destil·lació, cambres de reactors i filtres de partícules.

Científics Socials

Els científics socials també creen models mecanicistes per descriure el funcionament dels individus, ja sigui per ells mateixos o en entorns socials complexos. Els models mecanistes de comportament identifiquen accions discretes com la fam o el desig sexual que els investigadors utilitzen per descriure i intentar explicar el comportament humà. Els models mecanicistes també poden intentar explicar el comportament humà en termes d’esdeveniments bioquímics al cervell i al cos.