Com es pot determinar si la relació cost-benefici és positiva o negativa

La planificació estratègica per a tots els líders empresarials requereix ponderar els pros i els contres de qualsevol nova implementació. Una de les mesures mètriques és la relació cost-benefici (BCR), també coneguda com a relació cost-benefici. Aprendre a discernir si la fórmula d’anàlisi cost-benefici condueix a un resultat positiu o negatiu és essencial per entendre si un pla estratègic és viable. Calculeu la proporció dividint els beneficis proposats pels costos proposats d’un projecte.

Definició d’anàlisi cost-benefici

L’anàlisi cost-benefici revisa el valor global d’un projecte o iniciativa proposat. La comprensió dels avantatges d’invertir en un projecte no sempre es defineix fàcilment en ingressos o valors monetaris. Alguns beneficis es defineixen en termes qualitatius, és a dir, com afecta a una comunitat o grup específic. Quan es tracta de planificació estratègica empresarial, un pla estratègic sovint discuteix la relació cost-benefici en termes de retorn de la inversió. Si $100,000 es gasta i això cedeix $500,000 en els nous ingressos, hi ha una ràtio projectada positiva per continuar amb el pla o projecte estratègic.

Però si el retorn no és en ingressos, l’anàlisi ha de tornar a la missió de l’organització que el proposa i al benefici resultant. Per exemple, si un ajuntament proposa invertir $100,000 en un nou centre per a gent gran, el valor no es veurà en el cost, sinó en termes de construir una comunitat que ajudi a mantenir els jubilats actius i, per tant, compromesos. Els rendiments previstos es podrien veure en menors costos mèdics o en necessitats de suport en altres àrees, però l’objectiu general del pla és quantes persones seran ateses i amb quina eficàcia: una revisió qualitativa.

Equació d'anàlisi cost-benefici

L’equació cost-benefici són simplement els costos del projecte dividits en els rendiments previstos. Si els ingressos previstos superen el cost projectat, la ràtio serà positiva. Tot i això, la fórmula per a l’anàlisi cost-benefici explica variables com la inflació i altres principis de descompte. Tots els projectes tenen un període de temps necessari per a la seva implementació, de manera que l’única relació precisa és la que té en compte les variables de descompte.

Això s’anomena valor present net (VAN):

VAN = Valor / (1 + r) ^ t

En aquesta fórmula, NPV is el valor que s'utilitzarà a l'equació de la relació cost-benefici. El valor és el dels beneficis. El r és la taxa de descompte i t és el període de temps. El VAN és el valor utilitzat com a valor del benefici projectat que utilitza tots els factors per definir-lo en termes monetaris reals.

Relació positiva o negativa

Una proporció pot ser positiva o negativa. Si és positiva, es considera la iniciativa val la pena els diners invertit. Si no és així, el projecte es considera que perd diners. Quan la proporció és inferior a una, és negativa. Quan és una cosa està trencant o neutral. Si supera un, el projecte guanya diners i la ràtio és positiva.

Exemple de relació cost-benefici

Un negoci sembla invertir $100,000 en un nou producte que projectarà produirà $500,000 en ingressos, basats en els valors monetaris actuals. Es trigaran dos anys a crear-se i la inflació s’estima en un tres per cent.

VAN = 500.000 dòlars / (1 - 0,03) ^ 2

Per tant, el valor actual net és $531,406. Això significa que la relació cost-benefici es calcula pels costos inicials dividits en aquest nombre. El resultat és una ràtio positiva: 5.31. Si el VAN fos inferior a la inversió projectada, la relació cost-benefici final seria negativa.

Per exemple, si es calcula el VAN a $98,000, la proporció seria 0.98. Això significa que el programa perdria $2 per cada $100 gastat. Els líders empresarials voldrien tornar a avaluar el programa.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found