Com es calcula el guany fiscal de Califòrnia

Els residents a Califòrnia han de pagar impostos sobre els guanys o beneficis que obtinguin amb la venda de propietats. Tot i que hi ha circumstàncies en què no es requereix l’impost sobre les plusvàlues, com ara quan el preu total de la venda és de 100.000 dòlars o menys o quan es tracta d’una venda d’execució hipotecària, els propietaris generalment han de calcular els impostos sobre les plusvàlues derivades de la venda o la transferència any fiscal el venen. Si sou el comprador d’una propietat, la legislació de Califòrnia us exigeix ​​calcular i retenir els impostos sobre les plusvàlues de la propietat. No obstant això, podeu sol·licitar al professional del dipòsit immobiliari implicat en la venda que el calculi i el retingui.

Tingueu en compte el preu de venda

Anoteu el preu de venda de la vostra propietat. És l’import brut que paga el comprador.

Deduir despeses de venda

Deduïu les despeses de venda que hàgiu ocasionat, com ara publicitat, honoraris legals i honoraris de transferència de títols.

Determineu el cost de la propietat

Determineu la base de costos de la propietat. Normalment, aquest és el preu de compra de la propietat. Si no vau comprar la propietat, seguiu les instruccions del Codi d’Ingressos i Impostos de Califòrnia sobre com calcular la vostra base inclosa al formulari 593-C. Per exemple, si heu rebut la propietat com a regal, la vostra base és la base ajustada de la propietat en el moment en què vau rebre el regal.

Dedueix la teva base

Deduïu la vostra base del resultat del pas 2. Resteu els punts del préstec que hàgiu pagat com a venedor.

Calculeu l’amortització deduïble

Calculeu la depreciació del valor de la vostra propietat que podríeu haver deduït durant els anys que la teníeu, tant si la vau prendre com si no. Això s’aplica a les propietats que s’utilitzen amb finalitats d’inversió. Hi ha diverses maneres de calcular l’amortització en funció del tipus de propietat i de les vostres circumstàncies personals.

Per exemple, si vau comprar una casa fa 20 anys per 125.000 dòlars, la feu servir com a propietat de lloguer durant 18 anys i invertí 20.000 dòlars en millores de capital a la propietat, afegiríeu 20.000 dòlars a 125.000 dòlars, dividiríeu per 27,5 i multiplicaríeu per 18, cosa que us proporcionarà una depreciació estimada de 94.909,09 dòlars.

Deduïu la vostra depreciació

Deduïu la vostra depreciació del resultat del pas 4. Resteu les millores de capital que hàgiu fet a la propietat. El resultat és el guany estimat per la venda de la propietat. Si el resultat és un número negatiu, heu perdut la venda i no haureu de pagar impostos sobre la plusvàlua.

Multipliqueu el guany per la taxa tributària

Multipliqueu el guany estimat per la venda pel tipus impositiu per al qual o la vostra empresa compleixi els requisits. Per a les plusvàlues a curt termini, en què tingueu la propietat durant un any o menys, pagareu el 15%. Si teniu la propietat durant més d’un any, hauríeu de pagar el 20%. Aquestes xifres poden variar en funció dels vostres ingressos, però, ja que les persones amb ingressos alts poden pagar fins al 23,8 per cent.

Per exemple, si obteniu un guany estimat de 100.000 dòlars en propietats que teniu durant menys d'un any, multiplicareu 100.000 dòlars per 0,15, la qual cosa equival a una obligació fiscal de 15.000 dòlars.

Consell

Conserveu qualsevol formulari i documentació que utilitzeu per calcular l'impost sobre les plusvàlues com a part dels vostres registres durant un mínim de cinc anys.