Com obrir un fitxer MSF

És probable que un fitxer amb l’extensió de fitxer MSF sigui un fitxer d’índex de missatges de correu de Mozilla. El tipus de fitxer MSF es va originar amb l'aplicació Netscape Mail, que des de llavors s'ha retirat. El fitxer MSF conté capçaleres de correu electrònic i resums de missatges, però no inclou tot el text ni el contingut dels missatges. El fitxer d'índex de missatges de correu Mozilla es pot obrir amb l'aplicació de correu electrònic Mozilla Thunderbird o amb el navegador web Mozilla Seamonkey.

1

Feu clic amb el botó dret al fitxer MSF per mostrar el menú contextual del fitxer.

2

Feu clic a "Obre amb" a les opcions del menú contextual.

3

Feu clic a l'opció "Mozilla Seamonkey Browser" o a l'opció "Mozilla Thunderbird". En fer clic a l'opció "Seamonkey" s'obre el fitxer MSF al navegador web, mentre feu clic a l'enllaç "Thunderbird" s'obre el fitxer al programa de correu electrònic.