Significat de professionalitat i ètica laboral

L’ètica laboral d’una persona és una representació del seu caràcter. Una forta ètica de treball suggereix que la persona valora molt fer una bona feina, a més de respectar els altres i funcionar amb integritat. La professionalitat és un component del concepte d’ètica laboral, que descriu com una persona arriba a treballar i es comporta a la feina. Hi ha diverses maneres en què una persona pot exemplificar la professionalitat en la feina.

Sigues puntual i puntual

Ser puntual és una de les qualitats més fonamentals de la professionalitat. Una persona professional arriba a treballar abans del seu torn, s’instal·la i està preparada per treballar durant la seva durada. És puntual a les cites amb els clients i a les reunions amb el personal i la direcció. El seu treball es completa a temps i compleix tots els terminis que li han estat concedits.

Assumir responsabilitats i ser responsables

Una altra qualitat professional és la responsabilitat de les vostres accions. Algú amb un alt grau de professionalitat es fa responsable dels seus encàrrecs, de les seves accions i de qualsevol problema que sorgeixi com a conseqüència del seu treball. Si es produeix un problema en què un client no ha aconseguit el producte a temps perquè el membre de l’equip s’ha oblidat de transmetre’l al centre d’operacions, la persona professional assumirà la responsabilitat i prendrà mesures per resoldre el problema. No es pot passar el dòlar amb un empleat professional.

Estar estructurat i ben organitzat

Un empleat professional està ben organitzat. Això l’ajuda a fer la seva feina de manera eficient i eficaç. El seu escriptori està en ordre, només hi ha els fitxers necessaris ben posicionats perquè treballi. El seu escriptori té arxius de formularis, fulletons i subministraments que necessita per fer la seva feina correctament. Això li impedeix haver de córrer a la recerca de grapes mentre es troba al centre d’una presentació.

Tenir aparença professional i bona higiene

L’empleat que ve a treballar amb la roba premsada, la camisa ficada i els mitjons coincidents s’ha dedicat el temps necessari per assegurar-se que el seu aspecte compleixi els estàndards per al seu lloc de treball. La seva roba és neta, els cabells pentinats i s’ha assegurat que es renta les dents i utilitza desodorant. Utilitzarà menta després de dinar o es rentarà les dents de nou. Vol assegurar-se que la seva primera impressió en qualsevol situació sigui positiva. La gent té més confiança en algú que s’ha dedicat el temps per assegurar un aspecte professional.

Ser coherent i professional

Quan algú té una ètica de treball sòlida, és diligent en assegurar-se que la feina es realitza i es fa correctament. Això vol dir que el treball es fa de manera constant i s’executa de manera eficient. Els líders empresarials volen aquest nivell de professionalitat en tots els empleats perquè els errors i els retards costen diners i creen altres problemes.

Tenir humilitat i amabilitat

Un empleat professional té confiança, però no camina per l’oficina fent glòria dels seus èxits amb arrogància. És humil i amable i s’oferirà per ajudar els altres. És un jugador d’equip que entén que la seva contribució és una part d’una equació més gran. Com a tal, treballa amb altres per assegurar-se que tothom aconsegueix tot el que pot.