La importància de les relacions humanes en el lloc de treball

Les relacions entre els empleats i la direcció tenen un valor substancial en qualsevol lloc de treball. Les relacions humanes són el procés de formació dels empleats, atenció a les seves necessitats, foment de la cultura del lloc de treball i resolució de conflictes entre diferents empleats o entre els empleats i la direcció. Comprendre algunes de les formes en què les relacions humanes poden afectar els costos, la competitivitat i la sostenibilitat econòmica a llarg termini d’una empresa ajuda a subratllar la seva importància.

Col·laboració dels empleats i cultura del lloc de treball

Les relacions humanes en el lloc de treball són una part important del que fa funcionar una empresa. Els empleats sovint han de treballar junts en projectes, comunicar idees i proporcionar motivació per fer les coses. Sense una cultura del lloc de treball estable i acollidora, poden sorgir reptes difícils tant en la logística de la gestió dels empleats com en el resultat final. Les empreses amb llocs de treball atractius i una plantilla ben formada tenen més probabilitats de retenir i atraure empleats qualificats, afavorir la lleialtat amb els clients i adaptar-se més ràpidament per satisfer les necessitats d’un mercat canviant.

Millora de la retenció dels empleats

La qualitat de les relacions laborals és fonamental per a la retenció dels empleats. La retenció dels empleats pot semblar trivial, especialment en un lloc de treball que està acostumat a una elevada facturació, però els gerents han de recordar que la facturació és econòmicament molt costosa. Cada nou empleat requereix una inversió substancial de temps i energia en la seva contractació i formació.

A més, trencar vincles amb empleats antics de vegades pot ser difícil, sobretot si les circumstàncies no són especialment amigables. Assegurar-se que els empleats de qualitat continuïn interessats i compromesos amb el negoci requereixen paciència, compassió i flexibilitat, però poden fer que el negoci sigui més sòlid econòmicament.

Motivació i productivitat

Les relacions en el lloc de treball proporcionen una font de motivació dels empleats, que és important per mantenir la productivitat. Els empleats que estan interessats en la seva feina i en el benestar d'altres treballadors solen ser més productius que els que no ho són. Aquesta productivitat paga dividends financers evidents a l’empresa, ja que es pot fer més en menys temps i amb menys costos. La creació de relacions, ja que reconeix el valor d’un empleat per a l’empresa i la preocupació per les seves necessitats, sovint recorre un llarg camí.

Foment de la creativitat dels empleats

L’entorn empresarial modern sovint premia les empreses capaces de desenvolupar ràpidament productes que satisfacin les necessitats canviants dels consumidors. En algunes indústries, com la tecnologia, per exemple, la capacitat dels empleats per arribar a noves idees efectives és sovint la diferència entre l’èxit i el fracàs de tota l’empresa. La creativitat dels empleats sovint depèn de la seva capacitat per comunicar-se amb altres empleats i compartir idees. Sense relacions laborals de qualitat, és menys probable que els empleats puguin desenvolupar i compartir les solucions que necessita una empresa per sobreviure.