Com aplicar una frontera exterior a Excel

Microsoft Excel s’utilitza com a eina de "taula i presentació" empresarial almenys amb la freqüència que s’utilitza per realitzar càlculs, en part perquè la seva estructura de cel·la d’entrada de dades ja té una quadrícula d’alineació i les seves eines per fer que la quadrícula tingui un bon aspecte són més de fàcil accés que el de Word. Una de les tècniques que podeu utilitzar amb Excel per obtenir una presentació millor és assignar una vora exterior a una cel·la o grup de cel·les per cridar-los subtilment l'atenció.

1

Feu clic a la pestanya "Inici".

2

Seleccioneu l'interval de cel·les fent clic sobre una i arrossegant el cursor per sobre d'elles. Canviaran el color per mostrar que han estat seleccionats.

3

Feu clic al menú desplegable "Vores", immediatament a sota del menú desplegable Tipus de lletra.

4

Seleccioneu "Vores exteriors" per seleccionar una línia de 0,25 punts al voltant de les cel·les seleccionades o "Vora de caixa gruixuda" per seleccionar un traç més fort. Podeu canviar els "estils de línia" de la vora. També podeu seleccionar "Dibuixa vores" per dibuixar vores manualment amb el ratolí.