Com utilitzar un monitor d’Apple amb un PC

Tot i que no es practica habitualment a causa del disseny d’entrada del monitor propietari d’Apple, es pot connectar un monitor Apple a un PC. Per connectar un monitor d’Apple a un dels vostres ordinadors empresarials primer cal que comprengueu els diferents tipus de connexions de monitors que fan servir els Mac i els PC. Els dos tipus de connexions de monitors de PC més habituals són VGA i DVI, mentre que els monitors Mac solen utilitzar els tipus de connectors DisplayPort o Thunderbolt.

1

Apagueu l'ordinador i el monitor i, si cal, desconnecteu el monitor actual.

2

Localitzeu el port del cable del monitor a la part posterior del PC i el monitor del Mac. Per identificar els tipus de connectors, examineu la forma del connector, compteu el nombre de pins o forats i tingueu en compte la configuració dels pins o forats. El connector Mac Thunderbolt té un aspecte idèntic al connector Mini-DisplayPort, però es diferencia per una icona en forma de llamp a prop del port.

3

Inseriu el cable del connector Mac al port corresponent del monitor. Si l'extrem oposat del cable del connector del Mac té pins, necessitareu un convertidor femella de Mac a PC, mentre que si té forats, necessitareu un convertidor masculí de Mac a PC.

4

Connecteu el cable del connector del PC al port del monitor de l'ordinador i examineu l'extrem oposat del cable del connector del PC. Si el cable té pins, necessitareu un convertidor de Mac a PC amb un costat femení de PC, mentre que si té forats, el convertidor ha de tenir pins al costat de l'ordinador.

5

Connecteu el cable del PC al convertidor i, a continuació, connecteu el cable del Mac. Estrenyeu totes les connexions si cal i, a continuació, enceneu el monitor i l'ordinador.