Quina diferència hi ha entre les estratègies de màrqueting diferenciades i no diferenciades?

De manera senzilla, el màrqueting és el procés mitjançant el qual comuniqueu als consumidors el valor dels vostres productes i serveis. El vostre repte principal és triar amb quins consumidors es comuniquen i la millor estratègia per arribar-hi amb el vostre missatge. Les estratègies diferenciades i no diferenciades tenen el seu lloc en un màrqueting eficaç. El que probablement funcioni millor per al vostre negoci depèn del vostre mercat objectiu i de les seves necessitats.

Mercat objectiu i segmentació

El vostre mercat objectiu és el grup col·lectiu de consumidors que podria necessitar els vostres productes o serveis. Serveix com a punt de llançament per al desenvolupament d’una estratègia de màrqueting. La segmentació divideix el vostre mercat objectiu en grups que comparteixen trets demogràfics, psicogràfics o d'altres. Cada segment té necessitats distintives i comportaments de compra.

Els 4 Ps del Marketing Mix

Un mix de màrqueting consta de les quatre Ps: producte, preu, ubicació i promoció. El producte no és només els productes o serveis que veneu, sinó també els trets que els fan atractius per als consumidors, com ara el disseny i l’envasament. El preu té en compte el preu de llista, així com els descomptes, el finançament i les opcions, com ara el lísing, segons QuickMBA.

La ubicació fa referència a la distribució: les ubicacions on es vendran els vostres productes i el procés que utilitzeu per aconseguir-los. La promoció comunica els avantatges i les característiques del vostre producte als consumidors mitjançant la publicitat i les relacions públiques i els mitjans de comunicació que utilitzeu per executar-los. Al centre del mix de màrqueting hi ha el mercat objectiu. Cada part de la barreja està optimitzada per generar una resposta des de l'objectiu.

Estratègia de màrqueting indiferenciada

L’estratègia de màrqueting indiferenciada se centra en tot un mercat objectiu en lloc d’un segment d’aquest. Aquesta estratègia utilitza un únic mix de màrqueting (un producte, un preu, un emplaçament i un únic esforç promocional) per arribar al màxim nombre de consumidors en aquest mercat objectiu. "Màrqueting", de William M. Pride i O. C. Ferrell, dóna als productes bàsics que el sucre i la sal són exemples de productes que es poden comercialitzar eficaçment mitjançant una estratègia indiferenciada, ja que molts consumidors del mercat general tenen necessitats similars per als productes.

Pride i Ferrell assenyalen, però, que l’èxit amb un màrqueting indiferenciat també depèn que el venedor tingui els recursos i les habilitats necessàries per arribar a un públic molt nombrós.

Estratègia de màrqueting diferenciat

Una estratègia de màrqueting diferenciada s’orienta a diferents segments de mercat amb mescles de màrqueting específiques dissenyades especialment per satisfer les necessitats d’aquests segments. Cada combinació inclou un producte, un preu, una ubicació i un programa promocional personalitzat específicament per a un segment concret. Per exemple, una empresa que fabriqui suplements vitamínics pot identificar segments de mercat basats en el gènere. Podria produir una fórmula multivitamínica per a dones i una altra per a homes.

Es podria diferenciar encara més segmentant els grups de gènere per etapa de vida i creant diferents mescles de màrqueting al voltant de cadascun. El màrqueting diferenciat és el més adequat per a mercats amb segments fàcilment identificables, cadascun amb necessitats distintives.

Estratègia de màrqueting concentrat

L'estratègia concentrada proporciona una solució de tercera manera que permet als venedors orientar-se a un segment de mercat únic amb un únic mix de màrqueting. La capacitat d’especialitzar-se en aquest grau té l’avantatge de permetre a una empresa centrar els seus recursos en satisfer les necessitats d’un mercat únic, ben definit i ben entès, cosa que la fa més competitiva enfront de les empreses més grans. A l’inconvenient, una estratègia de màrqueting concentrada pot convertir l’empresa en un únic producte i mercat i deixar-la vulnerable als efectes del canvi de condicions d’aquest mercat.