Quatre elements del lideratge transformador

Les organitzacions destaquen el concepte de lideratge en la formació de directius o líders de grups per impulsar un equip o l’organització cap endavant. Dins del lideratge, sovint es discuteix l’eficàcia del líder transformador versus el transaccional. El lideratge transaccional es basa més en una comprensió de "donar i prendre", mitjançant la qual els subordinats tenen un sentit del deure envers el líder a canvi d'alguna recompensa.

La teoria del lideratge transformacional, en canvi, implica una relació compromesa entre el líder i els seus seguidors. James Burns va encunyar el lideratge transformacional per primera vegada el 1973, segons la Universitat de St. Thomas. El 1985, el psicòleg industrial Bernard Bass va identificar i va escriure sobre quatre factors de lideratge transformador.

Influència idealitzada dels líders

El carisma marca una de les característiques de lideratge transformacional més fàcilment identificables. Com explica Ronald E Riggio PhD a Psychology Today, això forma part d’un model positiu, que mostra una personalitat carismàtica que influeix en els altres per voler ser més com el líder. La influència idealitzada es pot expressar més a través de la voluntat d’un líder transformador d’arriscar i seguir un conjunt bàsic de valors, conviccions i principis ètics en les accions que realitza. És a través d’aquest concepte d’influència idealitzada que el líder crea confiança amb els seus seguidors i, al seu torn, desenvolupen confiança en el seu líder.

Motivació inspiradora i capacitat per inspirar confiança

La motivació inspiradora fa referència a la capacitat del líder per inspirar confiança, motivació i sentit dels propòsits en els seus seguidors. El líder transformador ha d’articular una visió clara de futur, comunicar les expectatives del grup i demostrar un compromís amb els objectius establerts. Aquest aspecte del lideratge transformador requereix excel·lents habilitats comunicatives, ja que el líder ha de transmetre els seus missatges amb precisió, poder i sentit de l’autoritat. Altres comportaments importants del líder inclouen el seu continu optimisme, entusiasme i capacitat per assenyalar el positiu.

Estimulació intel·lectual i creativitat

El lideratge transformador valora la creativitat i l’autonomia entre els seguidors del líder. El líder dóna suport als seus seguidors implicant-los en el procés de presa de decisions i estimulant els seus esforços per ser el més creatius i innovadors possibles per identificar solucions.

Amb aquesta finalitat, el líder transformador desafia els supòsits i sol·licita idees als seguidors sense criticar-los. Ajuda a canviar la forma en què els seguidors pensen i emmarquen problemes i obstacles. La visió que transmet el líder ajuda els seguidors a veure el panorama general i tenir èxit en els seus esforços.

Consideració individualitzada dels membres del grup

Cada seguidor o membre del grup té necessitats i desitjos específics. Per exemple, alguns estan motivats pels diners, mentre que d’altres, pel canvi i la il·lusió. L’element de consideració individualitzada del lideratge transformador reconeix aquestes necessitats. El líder ha de ser capaç de reconèixer o determinar, mitjançant escoltes o observacions, què motiva cada individu.

Mitjançant un coaching personalitzat i una tutoria, el líder transformador ofereix oportunitats per a sessions de formació personalitzades per a cada membre de l’equip. Aquestes activitats permeten als membres de l’equip créixer i complir-se en les seves posicions.