Tipus bàsics d’estructura organitzativa: formal i informal

L’estructura organitzativa del vostre negoci fa referència a la manera com s’estableixen els nivells de gestió i a la manera com es prenen i s’implementen les decisions per assolir els objectius desitjats. Com a propietari d’empresa o líder de l’empresa, és responsabilitat vostra decidir si l’estructura organitzativa que sustenta el vostre negoci és formal o informal.

No són opcions mútuament excloents, perquè una empresa pot tenir una estructura formal i, tot i així, funcionar amb les característiques que defineixen una estructura informal. Tanmateix, entendre les diferències entre una estructura organitzativa formal i informal us pot ajudar a prendre la millor decisió per al vostre negoci.

Elements d’estructura organitzativa formal

En una estructura organitzativa formal, la direcció i les divisions d'una empresa s'escriuen i expliquen normalment perquè tots els empleats entenguin com funcionen les coses. Aquesta documentació pot adoptar la forma d'un organigrama que mostra visualment el funcionament de cada nivell de gestió per evitar malentesos.

Les organitzacions d’estructura formal solen tenir una estructura piramidal jeràrquica amb un president de la companyia, un conseller delegat i directius superiors; gestors de nivell mitjà al mig; gestors de baix nivell a la part inferior. S'espera que els empleats del personal implementin les decisions i els processos que es prenen als nivells superiors a ells, i no solen sol·licitar-se les seves opinions o idees sobre com ha de funcionar l'empresa.

Elements informals d’estructura organitzativa

En una estructura organitzativa informal, la vostra empresa no funciona sota les directrius d’un document escrit que detalla les normes, les regulacions i la cadena de comandament. Segons aquesta estructura, el vostre negoci opera mitjançant un sistema desenvolupat pels vostres empleats que han demostrat ser eficaços. Aquesta estructura es basa en les relacions forjades entre els membres del personal, la cooperació entre equips i la comunicació que se centra a assolir objectius compartits.

Les estructures informals són úniques per a totes les empreses, ja que es basen en la personalitat dels vostres empleats i en tècniques de col·laboració desenvolupades al llarg del temps.

Avantatges de les estructures organitzatives formals i informals

L’avantatge principal d’una estructura organitzativa formal és que defineix clarament les funcions i responsabilitats de cada empleat, des del nivell superior fins a un membre del personal. Com a resultat, tothom de la vostra empresa sap què ha de fer i com se suposa que ha d’assolir els objectius desitjats. La cadena de comandament formal també manté els processos de treball sota el vostre control, perquè hi ha un mètode establert de presa de decisions i implementació de les vostres directives.

L’avantatge principal d’una estructura organitzativa informal és que és molt adaptable als canvis. Si el vostre negoci ha de respondre a influències externes que exigeixen un canvi organitzatiu, una estructura informal és prou fluida perquè pugueu fer aquest canvi de manera ràpida i eficient.

Inconvenients de les estructures formals i informals

El principal desavantatge d’una estructura organitzativa formal és que les decisions triguen molt a baixar els nivells de gestió a la base i sovint hi ha una desconnexió entre els executius i els empleats del personal perquè no interactuen amb molta freqüència.

El principal desavantatge d’una estructura organitzativa informal és que les coses poden arribar a ser massa informals, cosa que pot provocar desorganització, confusió i comunicació mal interpretada. Un altre desavantatge és que, com que el vostre negoci no té una estructura de gestió centralitzada, els empleats poden aprofitar aquesta llibertat per prendre decisions que no estan ben pensades.