Avantatges i desavantatges de l'anàlisi DAFO

Els propietaris de petites empreses han de crear productes i serveis que valoren els clients i produir-los i lliurar-los de maneres excepcionals en comparació amb la competència. Per fer front al repte, l’empresa ha de definir els seus objectius i objectius operatius i empresarials actuals, tot considerant els factors que afecten el mateix. Les empreses participen en una pluja d’idees estructurada, que es pot recolzar mitjançant una anàlisi de Fortaleses, Debilitats, Oportunitats i Amenaces (DAFO). Els avantatges de la metodologia DAFO, com ara el seu ús per abordar diversos problemes empresarials, el converteixen en una eina desitjable per donar suport a algunes sessions de pluja d’idees. No obstant això, els desavantatges de l'eina, com ara l'anàlisi subjectiva d'un problema, la fan menys desitjable per a altres.

Aplicació d’anàlisi DAFO

El mètode DAFO serveix com a eina per estructurar les sessions de pluja d’idees. Com a resultat, un problema o procés que s’aborda mitjançant l’eina DAFO es pot pensar en termes de fases o cicle de vida. Per exemple, el procés de planificació estratègica consta de múltiples passos o fases.

Tot i això, l’anàlisi DAFO en si, com una sessió de pluja d’idees, funciona simplement com una eina reutilitzable per obtenir una col·lecció d’idees sobre un problema o problema concret. Per exemple, un negoci determina en cada ocasió si té sentit una sessió de pluja d’idees per abordar un pla estratègic o una anàlisi competitiva. Si és així, l'empresa decideix si utilitzarà el mètode DAFO o una eina alternativa per facilitar la sessió.

Avantatge: domini del problema

L'anàlisi DAFO es pot aplicar a una organització, unitat organitzativa, individu o equip. A més, l’anàlisi pot donar suport a diversos objectius del projecte. Per exemple, el mètode DAFO es pot utilitzar per avaluar un producte o marca, una adquisició o una associació o la subcontractació d'una funció empresarial. A més, l’anàlisi DAFO pot ser beneficiós a l’hora d’avaluar una font de subministrament particular, un procés comercial, un mercat de productes o la implementació d’una tecnologia particular.

Avantatge: Neutralitat de l’aplicació

L’anàlisi DAFO es realitza mitjançant l’especificació d’un objectiu i la realització d’una sessió de pluja d’idees per identificar els factors interns i externs que són favorables i desfavorables a la consecució de l’objectiu. Aquest enfocament segueix sent el mateix si l'anàlisi dóna suport a la planificació estratègica, l'anàlisi d'oportunitats, l'anàlisi competitiva, el desenvolupament de negocis o els processos de desenvolupament de productes.

Avantatge: anàlisi de diversos nivells

Podeu obtenir informació valuosa sobre les possibilitats del vostre objectiu visualitzant cadascun dels quatre elements de l’anàlisi DAFO (punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces) independentment o combinats. Per exemple, les amenaces identificades a l’entorn empresarial, com ara les noves regulacions governamentals pel que fa al disseny de productes o la introducció de productes competidors, poden alertar el propietari de l’empresa que s’hauria d’avaluar amb més cura la inversió proposada en una nova línia de producció de fabricació.

A més, la presa de consciència de la debilitat de l'empresa, com ara la manca d'empleats qualificats, pot suggerir la necessitat de considerar la subcontractació de funcions particulars. Al seu torn, oportunitats com la disponibilitat de préstecs amb interessos baixos per a empreses emergents podrien animar l’emprenedor a desenvolupar un nou producte per satisfer la demanda creixent dels clients. En canvi, els punts forts identificats, com ara una àmplia experiència en una indústria que experimenta un ràpid creixement internacional, podrien suggerir la necessitat de col·laborar amb empreses estrangeres.

Avantatge: integració de dades

L'anàlisi DAFO requereix la combinació d'informació quantitativa i qualitativa de diverses fonts. L’accés a un ventall de dades de diverses fonts millora la planificació i la presa de decisions a nivell d’empresa, millora la presa de decisions, millora la comunicació i ajuda a coordinar les operacions.

Avantatge: simplicitat

L’anàlisi DAFO no requereix ni habilitats tècniques ni formació. En lloc d’això, pot realitzar-la qualsevol persona amb coneixements sobre l’empresa en qüestió i la indústria en què opera. El procés implica una sessió de pluja d’idees facilitada durant la qual es discuteixen les quatre dimensions de l’anàlisi DAFO. Com a resultat, les creences i els judicis dels participants individuals s’agrupen en judicis col·lectius avalats pel conjunt del grup. D’aquesta manera, el coneixement de cada individu es converteix en el coneixement del grup.

Avantatge: cost

Com que l’anàlisi DAFO no requereix ni habilitats tècniques ni formació, una empresa pot seleccionar un membre del personal per dur a terme l’anàlisi en lloc de contractar un consultor extern. A més, el DAFO és un mètode una mica senzill que es pot realitzar en un temps bastant curt.

Desavantatge: no hi ha factors de ponderació

L'anàlisi DAFO condueix a quatre llistes individuals de punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces. Tanmateix, l'eina no proporciona cap mecanisme per classificar la importància d'un factor enfront d'un altre dins d'una llista. Com a resultat, és difícil determinar la quantitat de l'impacte real de qualsevol factor sobre l'objectiu.

Desavantatge: ambigüitat

L’anàlisi DAFO crea un model unidimensional que classifica cada atribut de problema com a fortalesa, debilitat, oportunitat o amenaça. Com a resultat, cada atribut sembla que només influeix en el problema que s’analitza. Tanmateix, un factor pot ser tant una fortalesa com una debilitat. Per exemple, ubicar una cadena de botigues en carrers ben transitats que permetin un accés fàcil als clients es podria reflectir en un augment de les vendes. Tot i això, els costos d’explotació d’instal·lacions d’alta visibilitat poden dificultar la competència pel preu sense un gran volum de vendes.

Desavantatge: Anàlisi subjectiva

Per afectar significativament el rendiment de l’empresa, les decisions empresarials s’han de basar en dades fiables, rellevants i comparables. No obstant això, la recopilació i l’anàlisi de dades DAFO comporten un procés subjectiu que reflecteix el biaix de les persones que recopilen les dades i participen a la sessió de pluja d’idees. A més, les dades introduïdes a l’anàlisi DAFO poden quedar obsoletes amb força rapidesa.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found