Com funcionen PERT i CPM?

La definició PERT actual és "Tècnica d'avaluació i revisió del programa". Creat per la Marina dels Estats Units després de la Segona Guerra Mundial, PERT s’ha convertit en una estratègia de gestió popular per gestionar projectes complexos a gran escala. En altres paraules, projectes que impliquen una gran quantitat de planificació i coordinació amb altres projectes concurrents. PERT és especialment útil per planificar projectes de programari a gran escala i coordinar equips de desenvolupadors.

PERT segueix generalment un procés de cinc passos:

Determinació de les tasques i fites del projecte

Pas 1 implica determinar quines seran les tasques específiques del projecte i utilitzar fites per marcar els objectius assolits. Aquest procés normalment incorpora l’ús d’una taula amb finalitats organitzatives.

Seqüències

Pas dos comprèn una seqüenciació, on l’ordenació de les tasques del projecte ha d’optimitzar el temps de finalització.

Representació gràfica

Pas tercer inclou l’esquema de la xarxa per visualitzar l’ordre de les tasques. També implica determinar tasques paral·leles (tasques coincidents amb altres tasques). Finalment, el tercer pas consisteix a identificar quines són les tasques en sèrie (tasques completades una després de l’altra en seqüència).

Estimació de períodes de temps

Pas quatre inclou un triple establiment de temps per al projecte. Aquesta part del procés estableix tres períodes de temps: optimista, probable i pessimista. Aquests representen els escenaris òptims, probables i pitjors de la finalització de les tasques del projecte.

Estimació del camí crític

Pas cinc participa en l'estimació del camí crític. Aquesta estimació és el temps global que s'espera que trigui el projecte des de l'inici fins a la finalització. El terme "Camí crític" va ser utilitzat per primera vegada per la corporació DuPont a la dècada de 1950 per estimar els temps de finalització del projecte.

Utilitzat com a estratègia útil per planificar el termini, el cost i els passos necessaris d’un projecte de programari, PERT aborda molts aspectes d’un projecte de desenvolupament.

El gràfic PERT

Un gràfic PERT, o diagrama PERT, és una manera excel·lent de representar els passos d’un projecte mitjançant la metodologia PERT. Es tracta de diagrames de flux especialitzats que mostren els passos, els terminis i les fites del projecte de desenvolupament. Cada tasca del projecte es mostra com una fletxa, mentre que els cercles representen dates per a la finalització de la fita. Aquests "esdeveniments" poden ser "esdeveniments predecessors" o "successors", en funció de si ocorren abans o després d'una fita específica.

Com es crea un gràfic PERT

Els dos primers passos per crear un fitxer Gràfic PERT són:

 1. Llista les tasques i posa'ls en una seqüència, assenyalant els seus períodes de temps.
 2. Diagrama la xarxa d'esdeveniments com a Gràfic PERT.

El segon pas consisteix en la creació de "Diagrames d'activitat a la fletxa" en què apareix una fletxa a la el diagrama significa la tasca. Com a alternativa, cercles o "nodes" indiqueu fites.

A sobre de cada fletxa, el diagrama inclou el temps estimat que trigarà a realitzar aquesta tasca. Aquesta aproximació podria ser optimista, pessimista,més probable, o el temps previst O, fins i tot, una combinació de tots quatre. Un diagrama de xarxa d'esdeveniments proporciona diversos períodes de temps en què la tasca es pot completar en diferents circumstàncies i amb diferents possibles obstacles.

Completar tasques de manera seqüencial

En molts casos, completar tasques específiques de manera seqüencial (en sèrie) és necessari per avançar més enllà de determinades fites. Per aquest motiu, l'aspecte fita de vegades s'anomena "diagrama de precedència", perquè es necessiten certes tasques per començar la següent fase.

Un gràfic PERT complet és un diagrama que mostra de manera concloent el camí més eficient per realitzar un projecte completat. Un gràfic PERT també explica tots els passos implicats. També mostra el temps necessari per completar cada pas i la seqüència d'esdeveniments implicats. Un gràfic PERT no només organitza tasques essencials durant la durada d’un projecte, sinó que també fa un seguiment de les fites ja acabades.

Altres terminologies importants del gràfic PERT

Les idees de relaxació (temps de lliurament i retard) i camins crítics també són parts essencials dels gràfics PERT. Slack fa referència al temps que pot passar un pas concret del projecte abans que afecti el projecte en general. En particular, la relaxació implica temps de lliurament i temps de retard. El temps de lliurament es refereix a la quantitat de temps necessari per acabar un pas del projecte sense cap efecte en el pas següent. El temps de retard indica el primer temps de finalització d’un pas després del pas anterior.

Una manera d’optimitzar aquest procés és fer servir el seguiment ràpid. Aquest procés redueix el temps reordenant diversos passos en sèrie en passos paral·lels. Tanmateix, algunes tasques, conegudes com a activitats de camí crític, funcionen en un període de temps estricte amb poc o cap marge d'error per garantir la finalització puntual del projecte.

Mètode de camí crític definit

El mètode del camí crític (CPM), desenvolupat al mateix temps que el PERT. Inicialment, aquest mètode estava destinat a organitzar projectes industrials a gran escala, i és especialment útil en projectes de construcció. Igual que PERT, CPM se centra en la coordinació i l’organització que incorpora els conceptes següents:

 • Definint Tasques del projecte.
 • Determinant Relacions de tasques.
 • Xarxa Diagrama.
 • Temps / Cost Avaluació.
 • Establir el camí crític.
 • Projecte Gestió.

CPM se centra en la realització oportuna de les activitats del projecte i es preocupa principalment per maximitzar la rendibilitat. A més, el CPM requereix resultats de qualitat en cada fase abans de passar a la següent. CPM posa un èmfasi més gran en minimitzar els costos i optimitzar la qualitat, alhora que coordina i organitza els terminis necessaris per completar el projecte dins del calendari i dins del pressupost.

Semblances entre PERT i CPM

Igual que PERT, el CPM requereix que els gestors de projectes esbrinin quines tasques s’han de completar en quin ordre i, a continuació, determinin com es poden coordinar aquestes tasques per minimitzar el temps fins a la finalització. A més, CPM afegeix una avaluació de temps / costos, a diferència de PERT, que permet estimacions de temps més flexibles. El camí crític en CPM és l’aspecte més crucial del procés i el temps precís combinat amb el control de costos converteixen aquesta tècnica en una de les eines de gestió de projectes més eficaços disponibles en diversos sectors.

Això no s'ha de confondre amb el CPM en màrqueting digital, que significa "cost per mil" (mille és italià per mil). En concret, aquesta instància fa referència al cost per 1.000 impressions de publicitat de pàgina web. Impressions consulteu els anuncis que es mostren a la pàgina web, independentment de si un usuari hi fa clic.

PERT vs. CPM

Tant PERT com CPM tenen els seus avantatges. Les dues metodologies són molt similars perquè identifiquen les tasques del projecte, determinen els terminis i estableixen el camí necessari perquè el projecte es completi dins dels límits. No obstant això, hi ha algunes diferències:

 • PERT apareix amb més freqüència en R + D, mentre que el CPM cau regularment sota el paraigua de la construcció i la indústria.
 • PERT té diverses estimacions de temps diferents

  optimista, pessimista, probable, esperat

  mentre que el CPM està més centrat en els "terminis estrictes". PERT se centra més en la relació entre cost i temps, mentre que el CPM se centra més en el cost.

  CPM posa l’èmfasi en minimitzar el temps sempre que sigui possible, però PERT utilitza el concepte de relaxació per donar un període de temps més flexible per a les tasques i fites del projecte. * CPM es basa en projectes anteriors amb paràmetres similars i basa les seves estimacions en aquells. El PERT és més comú en projectes que exploren un nou territori i, per tant, hi ha menys dades disponibles per a aquestes estimacions. Aquest aspecte revela per què els períodes de temps PERT són més variables que els períodes de temps de CPM.

Tanmateix, els gestors de projectes no necessiten triar-ne un o l’altre. S’utilitzen freqüentment junts, PERT i CPM proporcionen eines valuoses per als gestors de projectes que vulguin coordinar diverses fases d’un projecte a gran escala sense sacrificar temps ni diners. PERT no només és útil per a projectes exploratoris, sinó que també utilitza camins crítics per determinar els terminis de determinades fites. D’aquesta manera, els dos mètodes s’utilitzen millor junts, sempre que sigui possible.