Què és la geografia al màrqueting?

La geografia de màrqueting implica la compartimentació del mercat de consum en segments més petits i més manejables, que utilitzen la ubicació geogràfica com a principal factor determinant. Hi ha moltes altres maneres de realitzar la mateixa funció bàsica de segmentació del mercat, però la geografia és preferida per moltes empreses que venen mercaderies generals a gran escala o valoren la ubicació dels consumidors sobre qualsevol criteri individual. Les empreses de totes les mides utilitzen la geografia del màrqueting, tot i que hi ha diferències d’aproximació segons l’àrea coberta i els objectius que tinguin en compte.

Raó per segmentar per geografia

Les estratègies de màrqueting incorporen la geografia com una manera de donar sentit al mar dels consumidors que són el mercat. Normalment, les empreses tenen dues direccions a l’hora de determinar com atacar un mercat. Poden segmentar-lo per diferències demogràfiques, com ara edat o ingressos, o bé segmentar-lo per ubicació mitjançant la geografia. La geografia requereix molta menys investigació i dades personals i es pot realitzar amb poc més d’un mapa de la zona en qüestió, per gran o petita que sigui. Per a les empreses que venen productes que no estan orientats a un nínxol de mercat específic i limitat, aquesta divisió general és una manera acceptable d’alignar els esforços de màrqueting perquè siguin més eficients i eficaços.

Nacional

Les empreses fan servir la geografia per comercialitzar els seus productes des del nivell local fins al nivell nacional. Les empreses locals poden utilitzar la geografia per desglossar un barri únic pel valor de les cases, els impostos sobre la propietat pagats o qualsevol element geogràfic que pugui indicar l’interès dels consumidors. Per exemple, si una ciutat determinada es divideix en una zona davant del mar i una zona interior, els venedors d'articles com ara subministraments per a navegació o materials per a la construcció de molls poden voler orientar-se cap a una secció i no cap a l'altra. A nivell nacional, poden entrar en joc les preferències culturals i fins i tot els patrons meteorològics. Diguem que una empresa de subministrament de piscines vol comercialitzar els seus productes a tot el país. Les probabilitats són que hi haurà menys interès al nord-oest plujós que a tots els estats del sud. Aquest tipus de segmentació geogràfica estalvia diners i esforços que poden comportar poc o cap rendiment de la inversió.

Internacional

Quan les empreses internacionalitzen amb els seus esforços de màrqueting, la geografia pot saltar sobtadament a un altre nivell de complicació. La geografia del màrqueting internacional ha de tenir en compte no només les diferències meteorològiques i les normes culturals, sinó també les diferències en l’idioma, les xarxes d’entrega de productes, les lleis locals i l’estructura governamental, els canals de màrqueting i el reconeixement global de la marca. Quan s’utilitza un enfocament geogràfic a nivell internacional o mundial, les empreses solen desglossar tot el mercat en segments similars, no sempre a la ubicació, sinó a la llengua, la cultura o altres factors determinants rellevants. En fer-ho, el mercat es fa més manejable a nivell macro, mentre que els detalls específics poden ser tractats pel personal de màrqueting que té més accés i que està més familiaritzat amb les subtils diferències que poden existir a nivell micro.

Problemes

El principal problema de les estratègies geogràfiques és que tendeixen a ser més generals que aquelles que utilitzen dades personals específiques i verificables per determinar l’interès dels consumidors. Per exemple, un client que ha utilitzat els vostres serveis en el passat és un objectiu de màrqueting millor que aquell que no ho ha fet. La geografia ignora factors com aquest i basa totes les decisions de màrqueting només en la ubicació. Aquest enfocament pot resultar menys pesat per al gestor de màrqueting, però evita les dades que poden ajudar a obtenir millors rendiments. La millor situació possible pot ser una combinació de dades demogràfiques específiques, segmentades per ubicació geogràfica, que s’adrecen als clients més probables mentre divideixen l’àrea del mercat en parts gestionables.